Kedves Vendégeink! Sajnálattal értesítünk Titeket, hogy a rossz előrejelzések és a magas fertőzésszámra való tekintettel bizonytalan ideig elhalasztjuk a LA CASA rendezvényünket!

 

NYEREMÉNYJÁTÉK

  1. FORDULÓ 

Ti is imádjátok A nagy pénzrablás sorozatot?

Akkor most figyeljetek, a nyereményjátékunkban résztvevő játékosok között kisorsolunk 1 db páros belépőjegyet a Magyarországon először megrendezésre kerülő La Casa de Papel tematikus partira az OFF-ba. Ha szívesen táncolnál Madrid pénzverdéjének lépcsője előtt vagy csak részt vennél egy olyan bulin, ahol a meglepetés szó új fogalmat nyer, akkor nincs mást dolgod mint,

► Like-old az Off Kultúrszövőgyár oldalát (https://www.facebook.com/offkulturszovo)

► Áruld el nekünk, kivel osztanád meg a nyereményed! 

(Fontos, hogy csak azt a kommentet tudjuk elfogadni, ahol helyesen jelöltétek meg szeretteiteket/ismerőseiteket, kérlek a “@” jelet használjátok)

Elég egyszer kommentelnek, több komment nem jelent több esélyt a játékban.

A La Casa de Papel tematikus parti időpontja és helyszíne: 2022.01.14. 19:00, OFF Kultúrszövőgyár, Budapest, Berni utca 1.

Amennyiben bebiztosítanád a helyed A nagy pénzrablás óriási bulijára és nem bíznád jegyedet a szerencsére az alábbi linken meg is tudod venni.

https://tickets.funcode.hu/event/la-casa-de-party/listing

A nyereményjáték vége: 2021.12.12., 24.00 óra. A nyerteseket kisorsoljuk és itt, a poszt alatt, kommentben értesítjük. A nyereményjáték nem áll összefüggésben a Facebookkal/Instagrammal. A játékszabályzatot az első kommentben találjátok.

Nagyon szurkolunk! 


La Casa de Papel Részvételi-  és Játékszabályzat

 

A „Off Kultúrszövőgyár” Facebook oldalán (https://www.facebook.com/offkulturszovo) elérhető nyereményjáték részvételi feltételei, játékszabályzata, valamint adatvédelmi tájékoztatója (a továbbiakban: „Szabályzat”)
A Villa Negra Produkciós Iroda Kft. (székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82., – továbbiakban: „Szervező”) által lebonyolított kétfordulós nyereményjátékban (továbbiakban: „Játék”) kizárólag azon magyar állampolgár, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18 éven felüli, nem cselekvőképtelen természetes személy vehet részt (továbbiakban: „Játékos”). Az egyes játékfordulók (továbbiakban: „Forduló”) nyertesét (továbbiakban: „Nyertes”) nyeremény (továbbiakban: „Nyeremény”) illeti meg.

A Játékban való részvételhez szükséges a Off Kultúrszövőgyár Facebook oldalának kedvelése, valamint posztolt játékfelhívásra a releváns válaszadás (továbbiakban: „Pályázat”).

A Pályázat benyújtása a jelen hivatalos Részvételi - és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A Játékból ki vannak zárva a A Villa Negra Produkciós Iroda Kft. és  partner cégeinek dolgozói, Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékból – akár a Játék időtartamát követően, utólagosan is – minden további jogcselekmény nélkül kizárja magát az a Játékos, aki a jelen Hivatalos Részvételi Feltételek rendelkezéseit maradéktalanul nem fogadja el, vagy Játékban való részvétellel automatikusan megtett elfogadó nyilatkozatát később – bármilyen módon – (akár részben is, pl. az adatai nyilvánosságra hozatalára vonatkozó hozzájárulását) visszavonja. Az ilyen Játékos Nyereményre sem jogosult. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

1. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék teljes időtartama 2021. november 26. nap 10:00 órától, 2022. január 9. nap 24:00 óráig tart, mely alatt két Forduló lesz megtartva. 1.    Forduló: 2021. november 26. nap 10:00 órától, 2021. december 12. nap 24:00 óráig tart.2.    Forduló: 2021. december 20. nap 10:00 órától, 2022. január 9. nap 24:00 óráig tart.
 
2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
1. A Játékban kizárólag azon magyar állampolgár, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18 éven felüli, nem cselekvőképtelen természetes személy, aki nem esik a fentebb meghatározott kizárt személyek körébe vehet részt, akia) személyes Facebook profillal rendelkezik, és az „Off Kultúrszövőgyár”(https://www.facebook.com/offkulturszovo a továbbiakban: „Facebook oldal”) oldalát kedveli, valamint az ott közzétett két Fordulós posztok valamelyikére releváns választ ad komment formájában. A Facebook oldalon közzétett bejegyzés képe alá kerülő kommentek közül csak azt tudjuk elfogadni hiteles Pályázatnak, ahol a Játékos “@” jellel jelöli meg ismerőseit/ szeretteit/ hozzátartozóit. Az a Játékos vesz részt a sorsoláson aki teljesíti mindkét feltételt a fentebb említettek közül. b) egy Játékos a posztokban található kérdésekre kommentár formájában egyszer válaszol, vagyis posztonként egy Pályázatot küldhet be;2. Elfogadja a jelen Szabályzatot.

Résztvevőtől egy hozzászólás vehet részt a sorsoláson, függetlenül attól, 

hogy a Résztvevő hány alkalommal helyezi el a feltöltött kép alatt a hozzászólását.

3. A JÁTÉK MENETE

A Szervező az alábbiaknak megfelelően hirdeti meg a Játékot a Facebook oldalán: Játék

1.   Fordulójának meghirdetési időpontja: 2021. november 26. 10:00

Az 1. Fordulóhoz a helyes választ tartalmazó hozzászólás elhelyezésének határideje: 2021. december 12. 24:00

2.    Fordulójának meghirdetési időpontja: 2021. december 20. 10:00

Az 2. Fordulóhoz a helyes választ tartalmazó hozzászólás elhelyezésének határideje: 2022. január 9. 24:00

Az Szervező fenntartja a jogot a kezdeti és a záró időpont, illetve a Nyeremény indokolt esetben történő megváltoztatására.

A pontban meghatározott sorsoláson azon Résztvevők vehetnek részt, akik a Facebook oldalon közzétett Játékban a jelen Szabályzat 2. pontjának megfelelnek és az ott említett valamennyi feltételt maradéktalanul teljesítik.

A Résztvevők között a Szervező a jelen Szabályzat 5. pontjában meghatározott Nyereményt sorsolja ki. 

4. A SORSOLÁS

1. A Játék résztvevői közül a Szervező sorsolással minden Forduló alkalmával kisorsol egy Játékost a Facebook oldalon meghiredetett poszt alatt kommentelők között, aki egy páros belépőt nyer a 2022. január 14-én megrendezésre kerülő La Casa de Papel bulira, mely az OFF Kultúrszövőgyár, Budapest, Berni utca 1. szám alatt lesz megtartva. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

2. A jelen Szabályzatban meghatározott Nyereményt sorsolja ki az alábbi időpontban:

●     1. Forduló lezárását követő 3 munkanapon belül,

●     2. Forduló lezárását követő 3 munkanapon belül.

3. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért vagy üzenetekért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.4. A sorsolás számítógéppel a véletlenszerűség követelményeinek megfelelően történik, a „Szervező” (Villa Negra Produkciós Iroda Kft.,1141 Budapest, Szugló utca 82.) székhelyén. A Nyertes(ek) kiválasztása az összes, részvételre jogosult, érvényes és helyes választ tartalmazó nevezést beküldő Játékos közül véletlenszerűen kerül kisorsolásra.

A Szervező az adott Játék időtartama alatt érvényesen beküldött Pályázatok közül a véletlenség elve alapján gépi sorsolással, a https://www.random.org/ weboldal segítségével sorsol ki minden Forduló alkalmával egy 1 db játékost.

A Játék folyamán összesen 2db nyertes kerül kisorsolásra, Fordulónként 1 db. Minden fordulóban 2db tartaléknyertes kerül kisorsolásra.
A Szervező a Nyertes(ek) nevét az „Off Kultúrszövőgyár” Facebook oldalán (https://www.facebook.com/offkulturszovo) a közzétett Játékot tartalmazó posztok alatt, hozzászólásként közzéteszi a sorsolástól számított 3 munkanapon belül.

5. A Nyertes(ek)nek Facebook privát üzenetben kell jelentkeznie nyereményéért kihirdetésétől számított 3 napon belül az Off Kultúrszövőgyár Facebook oldalán, ahol a Szervezővel leegyeztetnek egy időpontot, amikor a Nyertes a Szervező (Villa Negra Produkciós Iroda Kft.,1141 Budapest, Szugló utca 82.) székhelyén át tudja venni a Nyereményt.
A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos (vagy Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolás után a Játékos a Facebook üzenet formájában történő értesítésre 5 napon belül nem válaszol. A Tartaléknyertesek közül az időben korábban kisorsolt lép először a Nyertes helyébe, majd annak kiesése esetén válik jogosulttá a második Tartaléknyertes.

6. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 7 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

7. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott Nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el. A Villa Negra Produkciós Iroda Kft. nem oszt szét a jelen Játékszabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.

5. A NYEREMÉNY

A Játék minden fordulója alkalmával kisorsolásra kerül 1 db páros belépő a 2022. január 14-én megrendezésre kerülő La Casa de Papel bulira, mely az OFF Kultúrszövőgyár, Budapest, Berni utca 1. szám alatt lesz megtartva.

A Nyeremény készpénzre át nem váltható. A Szervező a Nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot.

6. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak (https://www.facebook.com/offkulturszovo)internetes oldalon.

7. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

8. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához - és annak idejére - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező, Villa Negra Produkciós Iroda Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

9. A Villa Negra Produkciós Iroda Kft. jelen Játékkal kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Játék lebonyolításával, az abban való részvétellel kapcsolatban mindennemű jogi út kizárt. A jelen Játékszabályzat értelmezésének joga kizárólag a Villa Negra Produkciós Iroda Kft.-t illeti.

A Szervező nem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játék használata során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A Villa Negra Produkciós Iroda Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Játékszabályzatot – ideértve a nyereményeket is – bármikor egyoldalúan megváltoztassa, vagy visszavonja.

Ez a promóció nem a Facebook és Instagram szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem az Instagram és Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

 

 

Budapest, 2021.11.26.

Villa Negra Produkciós Iroda Kft.